Hennegaards jagt

Det indenfor den røde afmærkning er Hennegaards areal. 
Hennegaard har en hel unik beliggenhed. 
Mod nord er Blåbjerg plantage, umiddelbar mod syd ligger Fiil-sø. Mod vest er der store sammenhængende hedearealer. Og mod sydvest ligger Kjærgård klitplantage, som er kendt for at have Danmarks største bestand af kronvildt.

Det indenfor den røde afmærkning er Hennegaards areal.
Hennegaard har en hel unik beliggenhed.
Mod nord er Blåbjerg plantage, umiddelbar mod syd ligger Fiil-sø. Mod vest er der store sammenhængende hedearealer. Og mod sydvest ligger Kjærgård klitplantage, som er kendt for at have Danmarks største bestand af kronvildt.

På ejendommen findes der et bredt udvalg af vildt.           
Af fugle kan bla. nævnes: ænder, gæs, snepper, duer, agerhøns, fasaner, bekkasiner, også et bredt og sjældent udvalg af fredede fuglearter.
Der er indenfor de seneste år observeret et Tranepar på markerne syd for Strandvejen.
Svaner ses tit på søen syd for gården.
I staldene er der observeret slørugler.

Der er også store rudler af kronvildt, som vandrer imellem Kjærgård plantage og Blåbjerg plantage. Derimellem ligger Hennegaards dyrkede marker, som byder på et attraktivt fødedepot for disse flokke.

26/1-2013

Godt og sundt kød til fryseren! 1 Hind, 1 Kalv.

26/1-2014

Godt og sundt kød til fryseren!! 4 Hind, 1 Kalv.

De lange og kun 100 meter bredde marker nord for Strandvejen, er afgrænset af lange og bredde læhegn, som giver et godt grundlag for den faste bestand af råvildt. Afgrøderne på disse marker er 25% Majs, 25% Ærter m.kløvergræsudlæg og 50% Kløvergræs.

Der er mange naturlige rævegrave, som vidner om en god og naturlig bestand af ræve.

Ja, selv i gårdspladsen finder vildtet ind.

Del siden