I middelalderen var Hennegaard Ribe-biskoppens befæstede borg- hvoraf dele af kældre og voldgrav stadig eksisterer og centrum for et meget stort gods, bestående af bøndergårde.    

Efter reformationen blev Hennegaard en herregård og var fortsat af et sådant omfang, at ejeren i 1639 kunne oprette endnu en herregård, Søviggaard på den modsatte side af Filsø.
Ved udskiftningen i slutningen af 1700-årene var selve hovedgårdens jordtilliggende beskedent, men antallet af underhørende gårdmænd ca. 100- det fjerdestørste antal i Ribe Amt. Og efter udskiftningen var Hennegaard blevet reduceret til en stor bondegård lige som andre af amtets herregårde.    
Hennegaard brændte i 1831 og blev i overensstemmelse med denne ændrede status genopført med et stort stuehus over for en trelænget avlsgård.    

O. 1900 frasolgtes gårdens enorme klitarealer til et københavnsk konsortium, der påbegyndte sommerhusudstykningen. Hennegaards nuværende forretningsområde er økologisk planteavl på 100 ha, naturpleje, gårdbutik og udlejning.

 Eventyrlandet

Den bygningsfredede Hennegaard ligger i et lokalplansikret kulturmiljø, der bl.a. omfatter Henne Kirke samt Henne Kirkeby Kro og den tidligere skole – de to sidstnævnte er begge opført i 1800-årenes traditionelle, egnstypiske byggeskik .

Fra Hennegaard er der udsigt mod syd til den store Filsø, som nu er gjort endnu større til glæde for naturvenner og Ornitologer, der valfarter til stedet.

Blåbjerg plantage mod nord er et anderledes, men lige så attraktiv naturområde og et par kilometer mod vest ligger Vesterhavet.  

Hennegaard er centrum i de eventyrlige seværdigheder i Henne.

Mod syd ligger            Filsø,

mod nord er der         Blåbjerg plantage,

mod vest har man       Henne Strand,

og mod øst Ligger       Henne Kirke,

og den velkendte        Henne Kirkeby Kro.

Del siden